Vitamine D

Het belang van Vit.D voor de gezondheid wordt steeds meer onderkend.Wij kunnen voor iedereen in de praktijk laten bepalen of er sprake is van een tekort. Mocht dit het geval zijn, dan is dit eenvoudig aan te vullen.

Uitzonderingen voor het innemen van Vit D: Mensen met een calciumstofwisselingsstoornis, Besnier Boeck, Sarcoïdosis, Granulomatosis. Neem bij twijfel altijd eerst met ons contact op.

Deze dosering blijft onder de door de Gezondheidsraad aangegeven aanvaardbare dagelijkse bovengrens van Vit D van 25 μg voor kinderen t/m 10 jaar en 50 μg voor iedereen vanaf 11 jaar. En deze dosering blijft helemaal ver onder de door de EFSA (European Food Safety Authority) aangegeven aanvaardbare dagelijkse bovengrens van Vit D van 25 μg voor kinderen van 0 tot 1 jaar, voor kinderen van 1 t/m 10 jaar 50 μg en voor iedereen boven 11 jaar 100 μg Vit D

De Gezondheidsraad heeft in september 2012 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor een toereikende vitamine-D-status voor de bevolking. Deze aanbeve­lingen zijn gebaseerd op het zogenaamde ‘voorzorg­principe’. Ze richten zich uitsluitend op de momenteel beschikbare resultaten van gerandomiseerde studies over de calcemische functies van vitamine D.